Shisen-Sho

Screenshot of Shisen-Sho in all the 640x480 c760 glory :

Shisen-Sho